Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Superlim, Klebfix Easy Pen
Superlim, Klebfix Easy Pen - 1
Superlim, Klebfix Easy Pen - 2
Superlim, Klebfix Easy Pen - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Superlim, Klebfix Easy Pen

For enkelt og problemfritt arbeid. Svært enkelt å bruke med én hånd

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

Enkel pennutforming


 • Ligger ergonomisk i hånden

 • Stabil og sikker

 • Spak for enkelt og problemfritt arbeid uten for mye trykk


Smart spesiallukking


 • Enhåndsbruk

 • Nøyaktig påføring

 • Forhindrer fastliming av korken


Limer på sekunder


 • Kan umiddelbart bearbeides videre

 • Raske reparasjoner

 • Enkle arbeider er mulige uten ekstra festematerialer


Fri for løsemidler og silikon

NSF-registrert, klasse P1, reg.nr. 151994


NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i driftsvann og drikkevann

Merknad
 • Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller.

 • Hvis overflaten er for tørr eller syreholdig, vil det forsinke eller forhindre herdingen, mens fuktigere og mer basiske overflater vil ha en akselererende effekt.

 • takket være damptrykket i limet, kan langsomt herding av rester rundt limestedet føre til et hvitt belegg (blooming effect). Dette er limdamp som herdes. Det kan fjernes med f.eks. isopropanol eller aceton. Det er imidlertid viktig at overflatene på delene som skal rengjøres, også er motstandsdyktige mot disse løsemidlene. Avsetning kan forebygges/reduseres ved å påføre sparsomt med lim og sørge for tilstrekkelig luftfuktighet og ventilasjon i arbeidsområdet.
Bruksområde

NSF-registrert, klasse P1, reg.nr. 151994


NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i driftsvann og drikkevann

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for et bestemt resultat. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske databladet!