Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Silikonfjerner

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Silikonfjerner

For profesjonell rengjøring og avfetting før påføring av lim eller lakk

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

Produkt med høy rengjøringseffekt og lang utluftingstid

Merknad

Brennbare væsker, kategori 3; spesifikk målorgantoksisitet - engangseksponering, kategori 3, sentralnervesystem; spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, kategori 1, sentralnervesystem; innåndingsfare, kategori 1; kronisk akvatisk giftighet, kategori 2

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.