Pipesett i plast- og metallskrin

Husk at pipesett i hardskuminnlegg kan lagres uten skrinet, og flyttes uten at verktøyet faller ut.