Vinkeldrev

Vinkeldrev i kombinasjon med batteridrill er en fantastisk problemløser når det er trangt å komme til. Spesielt ved rehabiliterings-jobber, tilbygg og ikke minst for auto.