Slagverktøy, meisler og dor

Slagverktøy til profesjonell bruk. Alt fra 100 grams pennhammer til 6 kilos smislegge. Snekkerhammer og snekkerøks samt andre varianter av økser. Automatisk kjørner. Dor med vibrasjonsdempende håndtak.