Toolsystem, alt verktøy i skuminnlegg

Med Toolsystem verktøyinnlegg kan du rigge din verktøyvogn best mulig. Du sparer verdifull arbeidstid ved å ha verktøyet på ett brett. Verktøyvogninnleggene passer perfekt i skuffene, slik at hver skuff er fullt utnyttet og hvert verktøy sin plass.