VDE Verktøy (1000V isolert)

Isolert 1000 volts verktøy for sikkert arbeid med strømførende komponenter. VDE godkjenning for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC).