Varer til 31.12.2022
Alkaliske batterier (3)
Krympestrømper (1)
DOS-System (2)
Superlim (1)
Vaskemiddel (3)
Renseprodukter (1)
Næringsmiddelgodkjent kjemi (5)