Branntetting

Branntetting skal å hindre spredning av varme og røyk. Brannfuging og branntetting kan være direkte avgjørende for utfallet ved en eventuell brann. Brannklassifisering bidrar til å sikre at riktige produkter blir valgt og brukt. Les mer om branntetting her.