Næringsmiddelgodkjent kjemi

Vi har pleie- og vedlikeholdsprodukter til næringsmiddelindustrien. Produktene er godkjent for bruk innen næringsmiddelindustrien og oppfyller kravene om godt arbeidsmiljø og er ufarlig for mennesker. Produktene har innholdsstoffer som gir minst mulig helseskadelige påvirkninger ved håndtering og lagring.