Hjertestarter og Førstehjelpsprodukter

Det er viktig å kunne yte førstehjelp på arbeidsplassen. Invester i en førstehjelpskoffert (hvor innhold er fastsatt etter Arbeidstilsynets retningslinjer for stasjonær førstehjelpsenhet). Forebygge øyeskader med øyeskyllestasjon eller bokser med øyeskyllevann. Ved fare for varme og brannskader – ha en brannskadekoffert stående. Vi har også plaster, sårrens, båre og hjertestarter.