Stavvibrator

Stavvibrator jevner ut og fordeler betongen, og betongen blir mer kompakt og motstandsdyktig.