Hjulstillingsapparater

En firehjulskontroll kan gi gode inntjeningsmuligheter og er et enkelt tiltak å gjennomføre. Feil hjulstilling medfører ujevn slitasje på dekk og forstilling og i verste fall kan skape farlige situasjoner. Å få rettet opp hjulstillingen vil gi mindre dekkslitasje og senke drivstoffutgiftene. Les mer om hjulstillingssjekk her.