Løfteutstyr

Skal du løfte bobil eller caravan? Det som skiller disse fra personbiler er at de ikke har vanlige løftepunkter. Det krever spesielle løftere: Tosøylet løfter med flerleddede løftearmer, mobile løftesøyler for løfting på hjul eller en kjørebaneløfter med frihjulsløft. Les mer her!