Fuge- og tettemasser

Hovedoppgaven til fugemasse er å beskytte og ­tette ­konstruksjonen mot fuktighet, vann, smuss, støy, gass/røyk, luft, kulde og varme. Fugemassen skal oppta bevegelser i konstruksjonen. Velg rett produkt! Elastisitet, bearbeidelse- og herdetid varierer, og enkelte fugemasser har soppdrepende eller brannhemmende egenskaper. Hos oss finner du fugemasser, sanitærsilikon, akrylmasser og tettemasser til så godt som alle jobber.

Les mer om feil fuging – de vanligste tabbene!