Åndedrettsvern og munnbind

Åndedrettsvern bør benyttes ved opphold eller arbeid i forurenset atmosfære. Samt ved fjerning av søl eller forurensning eller ved vedlikehold og rengjøring. Vi har: engangsmasker, støvmasker, halvmasker, filter, batteridrevet og trykkluftforsynt åndedrettsvern med passende visir. Fem viktige sikkerhetsregler ved bruk av åndedrettsvern.