Mekaniske høylastankere

Innfesting for bærende bygningdeler i betong. Gjengebolter, stikkanker, sikkerhetsanker,ekspansjonsanker, betongskruer og kjemisk innfesting. Les mer om betonginnfesting her.